ŽÁRUVZDORNÉ ODLITKY

Společnost GIC s.r.o.
Zastupuje výrobce žárupevných odlitků včetně pecních válečků, sálavých trubek apod.-  NPO Akhtuba.

 žáruvzdorné válečky

sálavé trubky

žáruvzdorné odlitky

HISTORIE VÝROBCE

SÁLAVÉ TRUBKY

ŽÁRUPEVNÉ VÁLEČKY

TRUBKY PRO PETROCHEMII

OSTATNÍ ODLITKY

KONTAKT 

Ředitel společnosti
Ing. Andrey Kurtynin
+420 602 186 668
kurtynin@gic-t.cz